Logo-npj
Review
Chaudhary Muhammad Junaid Nazar*
J Nephropharmacol. 2013;2(2):37-43.
PDF
XML
Cited By:

Epidemiology and Prevention
Mohamad Reza Tamadon, Mehrdad Zahmatkesh, Seyed Seifollah Beladi Mousavi*
J Nephropharmacol. 2015;4(1):9-11.
PDF
XML
Cited By:

Case Report
Vibha Gupta*, Shahbaj Ahmad, Harish Chandra, Vikas Shrivastava
J Nephropharmacol. 2015;4(1):13-15.
PDF
XML
Cited By:

Review
Chaudhary Muhammad Junaid Nazar*, Faisal Bashir, Syed Ahtizaz Ahmed, Saba Izhar
J Nephropharmacol. 2015;4(1):37-41.
PDF
XML
Cited By:

Review
Maryam Heidari, Parto Nasri, Hamid Nasri*
J Nephropharmacol. 2015;4(2):63-68.
PDF
XML
Cited By:

Original
Manish R Balwani*, Vivek B. Kute, Himanshu Patel, Pankaj R. Shah, Jitendra Goswami, Pravin Ghule, Maulin Shah, Vipul Gattani, Hargovind L. Trivedi
J Nephropharmacol. 2015;4(2):57-60.
PDF
XML
Cited By:

Hypothesis
Viroj Wiwanitkit*
J Nephropharmacol. 2015;4(2):85-87.
PDF
XML
Cited By:


Original
Shiva Nagendra Reddy Annapareddy, Ramprasad Elumalai*, Bhaskar V.K.S. Lakkakula, Gnanasambandan Ramanathan, Soundararajan Periyasamy
J Nephropharmacol. 2016;5(1):13-18.
PDF
XML
Cited By:

Commentary
Behzad Einollahi, Aidin Lotfiazar*
J Nephropharmacol. 2016;5(1):24-25.
PDF
XML
Cited By:

Review
Chaudhary Muhamamd Juniad Nazar*, Micheal Mauton Bojerenu, Muhammad Safdar, Armughan Ahmed, Muhammad Hammad Akhtar, Tiffany Billmeier Kindratt
J Nephropharmacol. 2016;5(1):28-40.
PDF
XML
Cited By:

Case Report
Manish R Balwani*, Divyesh P Engineer, Manoj R Gumber, Vivek B Kute, Rajesh Singh, Himanshu V Patel, Aruna V Vanikar, Dinesh Gera, Pankaj R Shah, Hargovind L Trivedi
J Nephropharmacol. 2016;5(1):63-65.
PDF
XML
Cited By:

Review
Osama Gheith*, Nashwa Farouk, Narayanan Nampoory, Medhat A Halim, Torki Al-Otaibi
J Nephropharmacol. 2016;5(1):49-56.
PDF
XML
Cited By:

Mini-Review
Leila Mahmoodnia, Sara Beigrezaei*
J Nephropharmacol. 2017;6(2):30-32. doi: 10.15171/npj.2017.01
PDF
XML
Cited By:


Original
Yassamine Bentata*, Redouane Abouqal
J Nephropharmacol. 2017;6(2):110-113. doi: 10.15171/npj.2017.14
PDF
XML
Cited By:

Original
Aygul Ozdemir, Ayca Inci*
J Nephropharmacol. 2017;6(2):138-141. doi: 10.15171/npj.2017.21
PDF
XML
Cited By:


Mini-Review
Nozar Dorestan, Sara Bahadoram, Mohammad Bahadoram, Mohammadreza Khosravi, Mohammad Davoodi, Ali Hasanpour Dehkordi, Zaher Khazaei, Masoud Amiri*
J Nephropharmacol. 2018;7(2):55-60. doi: 10.15171/npj.2018.13
PDF
XML
Cited By:


Original
Mohammad Reza Tamadon*, Sajad Hasani, Ensieh Farhidzadeh, Majid Mirmohammadkhani
J Nephropharmacol. 2018;7(2):114-121. doi: 10.15171/npj.2018.24
PDF
XML
Cited By:

Original
Mohammad Reza Tamadon*, Majid Mirmohammadkhani, Shahb Rafaati
J Nephropharmacol. 2018;7(2):149-155. doi: 10.15171/npj.2018.30
PDF
XML
Cited By:

Original
Vinitha Varghese ORCiD, Madhusudan Vijayan, Georgi Abraham* ORCiD, Sam Nishanth, Milly Mathew, Rajeevalochana Parthasarathy, Nevin Mancha
J Nephropharmacol. 2019;8(1):e1. doi: 10.15171/npj.2019.01
PDF
XML
Cited By:

Original
Gurprit Grover, Alka Sabharwal, Shrawan Kumar*, Arpan Kumar Thakur
J Nephropharmacol. 2019;8(1):e7. doi: 10.15171/npj.2019.07
PDF
XML
Cited By:

Original
Mojtaba Senmar, Hossein Rafiei*, Fateme Yousefi, Ali Razaghpoor, Mohammad Bokharaei
J Nephropharmacol. 2019;8(1):e12. doi: 10.15171/npj.2019.12
PDF
XML
Cited By:

Review
Marziyeh Akbari ORCiD, Hashem Nayeri* ORCiD, Hamid Nasri
J Nephropharmacol. 2019;8(2):e14. doi: 10.15171/npj.2019.14
PDF
XML
Cited By:

Original
Alka Sabharwal, Gurprit Grover, Shrawan Kumar*
J Nephropharmacol. 2019;8(2):e20. doi: 10.15171/npj.2019.20
PDF
XML
Cited By:

Original
Seyed Javad Hoseini ORCiD, Ehsan Mosa Farkhani, Hamid Reza Bahrami, Reza Eftekhari Gol, Saied Bokaie, Behnaz Beygi*
J Nephropharmacol. 2019;8(2):e23. doi: 10.15171/npj.2019.23
PDF
XML
Cited By: