Logo-npj
Review
Chaudhary Muhammad Junaid Nazar*
J Nephropharmacol. 2013;2(2): 37-43.
PDF
XML
Cited By:

Epidemiology and Prevention
Mohamad Reza Tamadon, Mehrdad Zahmatkesh, Seyed Seifollah Beladi Mousavi*
J Nephropharmacol. 2015;4(1): 9-11.
PDF
XML
Cited By:

Case Report
Vibha Gupta*, Shahbaj Ahmad, Harish Chandra, Vikas Shrivastava
J Nephropharmacol. 2015;4(1): 13-15.
PDF
XML
Cited By:

Review
Chaudhary Muhammad Junaid Nazar*, Faisal Bashir, Syed Ahtizaz Ahmed, Saba Izhar
J Nephropharmacol. 2015;4(1): 37-41.
PDF
XML
Cited By:

Review
Maryam Heidari, Parto Nasri, Hamid Nasri*
J Nephropharmacol. 2015;4(2): 63-68.
PDF
XML
Cited By:

Original
Manish R Balwani*, Vivek B. Kute, Himanshu Patel, Pankaj R. Shah, Jitendra Goswami, Pravin Ghule, Maulin Shah, Vipul Gattani, Hargovind L. Trivedi
J Nephropharmacol. 2015;4(2): 57-60.
PDF
XML
Cited By:

Hypothesis
Viroj Wiwanitkit*
J Nephropharmacol. 2015;4(2): 85-87.
PDF
XML
Cited By:


Original
Shiva Nagendra Reddy Annapareddy, Ramprasad Elumalai*, Bhaskar V.K.S. Lakkakula, Gnanasambandan Ramanathan, Soundararajan Periyasamy
J Nephropharmacol. 2016;5(1): 13-18.
PDF
XML
Cited By:

Commentary
Behzad Einollahi, Aidin Lotfiazar*
J Nephropharmacol. 2016;5(1): 24-25.
PDF
XML
Cited By:

Review
Chaudhary Muhamamd Juniad Nazar*, Micheal Mauton Bojerenu, Muhammad Safdar, Armughan Ahmed, Muhammad Hammad Akhtar, Tiffany Billmeier Kindratt
J Nephropharmacol. 2016;5(1): 28-40.
PDF
XML
Cited By:

Case Report
Manish R Balwani*, Divyesh P Engineer, Manoj R Gumber, Vivek B Kute, Rajesh Singh, Himanshu V Patel, Aruna V Vanikar, Dinesh Gera, Pankaj R Shah, Hargovind L Trivedi
J Nephropharmacol. 2016;5(1): 63-65.
PDF
XML
Cited By:

Review
Osama Gheith*, Nashwa Farouk, Narayanan Nampoory, Medhat A Halim, Torki Al-Otaibi
J Nephropharmacol. 2016;5(1): 49-56.
PDF
XML
Cited By:

Mini-Review
Leila Mahmoodnia, Sara Beigrezaei*
J Nephropharmacol. 2017;6(2): 30-32. doi: 10.15171/npj.2017.01
PDF
XML
Cited By:


Original
Yassamine Bentata*, Redouane Abouqal
J Nephropharmacol. 2017;6(2): 110-113. doi: 10.15171/npj.2017.14
PDF
XML
Cited By:

Original
Aygul Ozdemir, Ayca Inci*
J Nephropharmacol. 2017;6(2): 138-141. doi: 10.15171/npj.2017.21
PDF
XML
Cited By:


Mini-Review
Nozar Dorestan, Sara Bahadoram, Mohammad Bahadoram, Mohammadreza Khosravi, Mohammad Davoodi, Ali Hasanpour Dehkordi, Zaher Khazaei, Masoud Amiri*
J Nephropharmacol. 2018;7(2): 55-60. doi: 10.15171/npj.2018.13
PDF
XML
Cited By:


Original
Mohammad Reza Tamadon*, Sajad Hasani, Ensieh Farhidzadeh, Majid Mirmohammadkhani
J Nephropharmacol. 2018;7(2): 114-121. doi: 10.15171/npj.2018.24
PDF
XML
Cited By:

Original
Mohammad Reza Tamadon*, Majid Mirmohammadkhani, Shahb Rafaati
J Nephropharmacol. 2018;7(2): 149-155. doi: 10.15171/npj.2018.30
PDF
XML
Cited By:

Original
Vinitha Varghese ORCID, Madhusudan Vijayan, Georgi Abraham* ORCID, Sam Nishanth, Milly Mathew, Rajeevalochana Parthasarathy, Nevin Mancha
J Nephropharmacol. 2019;8(1): e01. doi: 10.15171/npj.2019.01
PDF
XML
Cited By:

Original
Gurprit Grover, Alka Sabharwal, Shrawan Kumar*, Arpan Kumar Thakur
J Nephropharmacol. 2019;8(1): e07. doi: 10.15171/npj.2019.07
PDF
XML
Cited By:

Original
Mojtaba Senmar, Hossein Rafiei*, Fateme Yousefi, Ali Razaghpoor, Mohammad Bokharaei
J Nephropharmacol. 2019;8(1): e12. doi: 10.15171/npj.2019.12
PDF
XML
Cited By:

Review
Marziyeh Akbari ORCID, Hashem Nayeri* ORCID, Hamid Nasri
J Nephropharmacol. 2019;8(2): e14. doi: 10.15171/npj.2019.14
PDF
XML
Cited By:

Original
Alka Sabharwal, Gurprit Grover, Shrawan Kumar*
J Nephropharmacol. 2019;8(2): e20. doi: 10.15171/npj.2019.20
PDF
XML
Cited By:

Original
Seyed Javad Hoseini ORCID, Ehsan Mosa Farkhani, Hamid Reza Bahrami, Reza Eftekhari Gol, Saied Bokaie, Behnaz Beygi*
J Nephropharmacol. 2019;8(2): e23. doi: 10.15171/npj.2019.23
PDF
XML
Cited By:

Original
Yuvaraj Anand, Vijayan Madhusudan, Parthasarathy Rajeevalochana, Mathew Milly, George Deepu, Abraham Georgi*
J Nephropharmacol. 2020;9(1): e08. doi: 10.15171/npj.2020.08
PDF
XML
Cited By:

Original
Manish R Balwani* ORCID, Jigar Shrimali ORCID, Amit Pasari ORCID, Jay Shah ORCID, Vivek Kute ORCID
J Nephropharmacol. 2020;9(1): e04. doi: 10.15171/npj.2020.04
PDF
XML
Cited By:


Original
Farbod Bonakdar, Pegah Noorshargh ORCID, Parin Hedayati, Hamid Nasri* ORCID
J Nephropharmacol. 2020;9(1): e05. doi: 10.15171/npj.2020.05
PDF
XML
Cited By:

Review
Tarun Kumar Jeloka* ORCID, Datta Jayanta, Suresh Babu Vallamkonda, Sujeet Narayan Charugulla, Gupta Namita
J Nephropharmacol. 2020;9(2): e14. doi: 10.34172/npj.2020.14
PDF
XML
Cited By:

Original
Chetan Mahajan ORCID, Vaibhav Tiwari ORCID, Smita Subhash Divyaveer* ORCID, Malagouda R Patil ORCID, Avinandan Banerjee ORCID, Vishnuvardhan Bagur, Umesh Dubey, Koushik Battacharjee, Sandeep Saini, Tanima Das Bhattacharya ORCID, Arpita Raychaudhury ORCID, Sanjay Dasgupta ORCID, Dipankar Sarkar ORCID, Anila Abraham Kurien ORCID, Rajendra Pandey
J Nephropharmacol. 2020;9(2): e20. doi: 10.34172/npj.2020.20
PDF
XML
Cited By:

Review
Banafsheh Yalameha ORCID, Bijan Roshan ORCID, Lakkakula VKS Bhaskar ORCID, Leila Mohmoodnia* ORCID
J Nephropharmacol. 2020;9(2): e22. doi: 10.34172/npj.2020.22
PDF
XML
Cited By: